Σεμινάρια Εκπαίδευση Άμεσες Πωλήσεις


 

Σχεδιάζουμε και συντάσσουμε μαζί την στρατηγική marketing που θα ακολουθήσει η επιχείρησή σας σε λειτουργικό επίπεδο.

Δημιουργώντας, ενισχύοντας και σταθεροποιώντας  μαζί τον βασικό πυλώνα της επιχείρησής σας (Marketing), φροντίζουμε να πετύχουμε

τα μέγιστα αποτελέσματα σε λειτουργικό επίπεδο. Στόχος μας να ξεπεράσετε  τον στόχο σας.

Be the Best Be Dominant

Σεμινάρια - Εκπαιδεύσεις

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο «ατού» μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Έρευνες ετών έχουν δείξει ότι όσοι επενδύουν στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού/προσωπικού τους μέσο σεμιναρίων, έχουν αύξηση της κερδοφορίας τους μέσα από άμεσες πωλήσεις και ταυτόχρονα πιο καταρτισμένο προσωπικό. Όλα αυτά συνηγορούν σε πιο κερδοφόρο εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον δίνουν την δυνατότητα μέσο των άμεσων πωλήσεων να παίρνουν μέρος ενεργά στην επίτευξη στόχων. Έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες προσωπικής ανέλιξης για τους εργαζόμενους και ευκαιρίες επιχειρηματικής επέκτασης για τους εργοδότες. 

“-What happens if we invest in developing our people and they leave us?

-What happens if we don’t, and they stay?”

 • Αυξημένη παραγωγικότητα

  Εργασιακή Ικανοποίηση

 • Ευκαιρίες Ανέλιξης

  Λιγότερη επίβλεψη

  Λιγότερα λάθη

 • Επικαιροποίηση γνώσεων

  Προσέλκυση νέων ταλέντων

Αναλαμβάνουμε σεμινάρια :

Τεχνικές Marketing και άμεσων πωλήσεων:

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού-Hr management:

Τεχνικές Marketing για άμεσες πωλήσεις & Τεχνικές upselling

Διαχείριση μιας παραγωγικής ομάδας πωλήσεων

Τρόποι επικοινωνίας vs pitch

Διαχείριση μιας μη παραγωγικής ομάδας πωλήσεων

Tips and tricks για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων – Εύρεση νέων πελατών

Team bonding concepts

Διαχείριση πελατών – κύκλος αποριών και πως απαντώ

Τρόποι επίλυσης διαφορών και προβλημάτων στην ομάδα

Γλώσσα σώματος & Τόνος φωνής – η σημαντικότητά της και πως την χρησιμοποιώ υπέρ μου

Σεμινάρια για τεχνικές Marketing και άμεσων πωλήσεων:

Τεχνικές Marketing για άμεσες πωλήσεις & Τεχνικές upselling

Τρόποι επικοινωνίας vs pitch

Tips and tricks για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων – Εύρεση νέων πελατών

Διαχείριση πελατών – κύκλος αποριών και πως απαντώ

Γλώσσα σώματος & Τόνος φωνής – η σημαντικότητά της και πως την χρησιμοποιώ υπέρ μου

Σεμινάρια για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Hr management:

Διαχείριση μιας παραγωγικής ομάδας πωλήσεων

Διαχείριση μιας μη παραγωγικής ομάδας πωλήσεων

Team bonding concepts

Τρόποι επίλυσης διαφορών και προβλημάτων στην ομάδα

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν

company coaches employees meeting

“Ωστόσο λειτουργούμε ως αρωγοί στην επίτευξη των εταιρικών σας

στόχων με την στρατηγική καθοδήγηση για την επίτευξη

των μέγιστων αποτελεσμάτων, καθώς και με την διαρκή,

δια-ζώσης παρακολούθηση της πορείας τους”

Business To Customer Consumer

“Αρχικά διοργανώνουμε σεμινάρια προσαρμοσμένα στην εταιρική

σας κουλτούρα, με στόχο την εκπαίδευση του ανθρώπινου

δυναμικού σας , ανά επίπεδο, εφαρμόζοντας team-bonding

concepts. Επιπρόσθετα σενάρια διαχείρισης και επίλυσης

προβλημάτων, εύρεσης νέων πελατών”

Άμεσες Πωλήσεις

target goals

“Εν κατακλείδι πραγματοποιούμε συμβουλευτικά/εκπαιδευτικά meetings

με έμφαση σε μεθόδους επικοινωνίας, τεχνικές marketing

και άμεσων πωλήσεων σε κλάδο B2B και B2C”

company coaches employees meeting

“Αρχικά διοργανώνουμε σεμινάρια προσαρμοσμένα στην εταιρική

σας κουλτούρα, με στόχο την εκπαίδευση του ανθρώπινου

δυναμικού σας , ανά επίπεδο, εφαρμόζοντας team-bonding

concepts. Επιπρόσθετα σενάρια διαχείρισης και επίλυσης

προβλημάτων, εύρεσης νέων πελατών”

target goals

“Ωστόσο λειτουργούμε ως αρωγοί στην επίτευξη των εταιρικών σας

στόχων με την στρατηγική καθοδήγηση για την επίτευξη

των μέγιστων αποτελεσμάτων, καθώς και με την διαρκή,

δια-ζώσης παρακολούθηση της πορείας τους”

Business To Customer Consumer

“Εν κατακλείδι πραγματοποιούμε συμβουλευτικά/εκπαιδευτικά meetings

με έμφαση σε μεθόδους επικοινωνίας, τεχνικές marketing

και άμεσων πωλήσεων σε κλάδο B2B και B2C”

Ψάχνεις για ιδέες?

Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα! Μην χάνεις χρόνο!
info@dominantceo.com
@dominantMarketing
Ναπολέων Ζέρβα 67